All Posts in Category

Tuyển dụng

Đất Xanh Miền Đông DXMD Vietnam tuyển dụng nhân sự

Đất Xanh Miền Đông (DXMD Vietnam) Tuyển Dụng Nhân Sự

Đất Xanh Miền Đông (DXMD Việt Nam) tuyển dụng nhân sự tại các thị trường TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Tuyển dụng Team kinh doanh phát triển các thị trường tiềm năng mới Tây Ninh, Đăk Lăk, Đắk…

Xem thêm

Đất Xanh Miền Đông tuyển dụng nhân sự 2020

Năm 2020 Đất Xanh Miền Đông sẽ triển khai hàng loạt dự án lớn, vì thế mời gọi Anh Chị Em về chung 1 nhà cùng chung tay góp sức xây dựng cơ đồ. ĐẤT XANH MIỀN ĐÔNG TUYỂN DỤNG…

Xem thêm