All Posts in Category

Tuyển dụng

Đất Xanh Miền Đông Tuyển Dụng Quý 4/2021

Đất Xanh Miền Đông (DXMD) với định hướng đầu tư và phân phối chiến lược hàng đầu Khu Vực Miền Đông. Từ 2021, DXMD bắt đầu triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, mời gọi quý Anh Chị…

Xem thêm

Đất Xanh Miền Đông tuyển dụng nhân sự 2020

Năm 2020 Đất Xanh Miền Đông sẽ triển khai hàng loạt dự án lớn, vì thế mời gọi Anh Chị Em về chung 1 nhà cùng chung tay góp sức xây dựng cơ đồ. ĐẤT XANH MIỀN ĐÔNG TUYỂN DỤNG…

Xem thêm