All Posts in Category

Tuyển dụng

Đất Xanh Miền Đông tuyển dụng NVKD Bất Động Sản

ĐẤT XANH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Đất Xanh Miền Đông (ĐXMĐ) với định hướng đầu tư và phân phối chiến lược hàng đầu Khu Vực Miền Đông. Bắt đầu 2021, ĐXMĐ sẽ triển khai hàng loạt dự án…

Xem thêm

Đất Xanh Miền Đông tuyển dụng nhân sự 2020

Đất Xanh Miền Đông tuyển dụng nhân sự 2020 KHAI XUÂN – MỞ CỬA ĐÓN NHÂN TÀI Năm 2020 Đất Xanh Miền Đông sẽ triển khai hàng loạt dự án lớn, vì thế mời gọi Anh Chị Em đầy tài…

Xem thêm